ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-LRI-79322

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 11:00:13 น.

รหัส : LA-PTE-79323

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:59:41 น.

รหัส : LA-NAN-79324

ที่ดิน

สันติสุข , น่าน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 1235 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:58:48 น.

รหัส : LA-NSN-79328

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:57:48 น.

รหัส : LA-PNB-84061

ที่ดิน

หล่มเก่า , เพชรบูรณ์

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 41381 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:56:49 น.

รหัส : LA-LRI-84063

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:55:48 น.

รหัส : LA-SRI-84992

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:55:46 น.

รหัส : LA-PTE-84064

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:55:17 น.

รหัส : LA-SRI-89303

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:54:54 น.

รหัส : LA-NAN-84065

ที่ดิน

สันติสุข , น่าน

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 1235 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:54:47 น.

รหัส : LA-NAN-84066

ที่ดิน

ท่าวังผา , น่าน

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 405 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:54:14 น.

รหัส : LA-NSN-84067

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 600,000 บาท

พื้นที่ 803 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:53:43 น.

รหัส : LA-SPB-84068

ที่ดิน

บางปลาม้า , สุพรรณบุรี

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:53:11 น.

รหัส : LA-PKN-84071

ที่ดิน

บางสะพานน้อย , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:51:39 น.

รหัส : LA-CPN-84072

ที่ดิน

ปะทิว , ชุมพร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 264 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:51:09 น.

รหัส : LA-NAN-79326

ที่ดิน

ท่าวังผา , น่าน

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 405 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:50:09 น.

รหัส : LA-PNB-88512

ที่ดิน

หล่มเก่า , เพชรบูรณ์

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 41381 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:49:18 น.

รหัส : LA-KKN-88513

ที่ดิน

โคกโพธิ์ไชย , ขอนแก่น

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:48:47 น.

รหัส : LA-LRI-88515

ที่ดิน

พัฒนานิคม , ลพบุรี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:48:15 น.

รหัส : LA-PTE-88517

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 10:47:43 น.