ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SRI-33089

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 08:00:24 น.

รหัส : LA-CNX-43063

ที่ดิน

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 1800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:52:10 น.

รหัส : LA-PNB-36152

ที่ดิน

เมืองเพชรบูรณ์ , เพชรบูรณ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:46:51 น.

รหัส : LA-SRI-36149

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:46:46 น.

รหัส : LA-PNB-47628

ที่ดิน

เมืองเพชรบูรณ์ , เพชรบูรณ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:46:41 น.

รหัส : LA-PNB-44656

ที่ดิน

เมืองเพชรบูรณ์ , เพชรบูรณ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:34:08 น.

รหัส : LA-SRI-44652

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:34:02 น.

รหัส : LA-PNB-41839

ที่ดิน

เมืองเพชรบูรณ์ , เพชรบูรณ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 3100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:32:44 น.

รหัส : LA-SRI-41835

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:32:39 น.

รหัส : LA-NYK-44947

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 13474 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:21:12 น.

รหัส : LA-NYK-44949

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 7,980,000 บาท

พื้นที่ 532 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:21:08 น.

รหัส : LA-NYK-44951

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 12,075,000 บาท

พื้นที่ 483 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:21:03 น.

รหัส : LA-NYK-44953

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 260,000 บาท

พื้นที่ 16970 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:58 น.

รหัส : LA-NYK-44955

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 3073 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:54 น.

รหัส : LA-NYK-44956

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1368 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:50 น.

รหัส : LA-NYK-45530

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 1455 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:41 น.

รหัส : LA-SRI-51369

ที่ดิน

พระพุทธบาท , สระบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 11180 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:38 น.

รหัส : LA-NYK-45532

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 3219 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:36 น.

รหัส : LA-NYK-45533

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 6000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:31 น.

รหัส : LA-NYK-45535

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 11535 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2563 07:20:26 น.