รอบรู้ผังเมือง ตัวช่วยนักลงทุนอสังหาฯ

เมื่อ 30 ส.ค. 2560 อ่าน 727 ครั้ง

รอบรู้ผังเมือง ตัวช่วยนักลงทุนอสังหาฯ
หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “ผังเมือง” กันมาบ้าง โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรื่องของผังเมือง เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาโครงการสำหรับดีเวลลอปเปอร์มาก หรือแม้กระทั่งผู้ที่ จะซื้อบ้านและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอง หากมีความรู้เรื่องผังเมือง ก็จะได้เปรียบในการวิเคราะห์ภาพรวม การอยู่อาศัยและภาพรวมทิศทางการลงทุนได้มากขึ้น

“ผังเมือง” คือ การวางแผนชุมชนเมือง เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย กฎหมาย เกณฑ์ ระเบียบ การจัดวางผังและแผนการใช้พื้นที่ของเมือง ชุมชน โครงข่ายการจราจรต่างๆ โดยผังเมืองมีหลายระดับ ตั้งแต่ผัง ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองรวม ผังภาค จนถึงผังประเทศ ซึ่งมีความละเอียดของการวางแผนที่แตกต่างกันออกไป จาก การออกแบบทางกายภาพหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง จะเป็นการแบ่งโซนโดยการใช้สี การวางแผนการพัฒนาเมือง เช่น สีเหลือง เป็นเขตที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย, สีแดง เป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และสีเขียว เป็นเขตที่ดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การพัฒนาที่ดินเป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดไว้

ตัวอย่างของผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำให้เห็นภาพ เช่น ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จะมีผังเมือง เป็นสีน้ำตาล เป็นเขตที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นมาก อย่างเขตสาทร เขตพญาไท เขตดินแดง เป็นต้น ส่วนบริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ จะมีผังเมืองเป็นสีเหลือง เป็นเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อย่างเขตวัง ทองหลาง, บึงกุ่ม และหนองแขม เป็นต้น