ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KSN-45997

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 10:33:42 น.

รหัส : LA-KSN-73573

ที่ดิน

สมเด็จ , กาฬสินธุ์

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 4974 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 09:22:06 น.

รหัส : HO-KSN-85286

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

นามน , กาฬสินธุ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 01:39:46 น.

รหัส : HO-KSN-4675

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 06:13:10 น.

รหัส : LA-KSN-54131

ที่ดิน

กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 394 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 07:07:24 น.

รหัส : LA-KSN-15467

ที่ดิน

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 1210 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 03:09:26 น.

รหัส : LA-KSN-77865

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 02:57:54 น.

รหัส : LA-KSN-77868

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 2020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 02:57:15 น.

รหัส : HO-KSN-9541

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 324 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2563 06:12:25 น.

รหัส : HO-KSN-85140

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 140 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2563 20:49:27 น.

รหัส : HO-KSN-84433

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

หนองกุงศรี , กาฬสินธุ์

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 504 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 06:01:35 น.

รหัส : LA-KSN-77796

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 2020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2562 03:57:49 น.

รหัส : LA-KSN-77795

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2562 03:52:21 น.

รหัส : LA-KSN-35617

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 6,300,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2562 02:02:36 น.

รหัส : LA-KSN-35622

ที่ดิน

กมลาไสย , กาฬสินธุ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 2020 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 ธ.ค. 2562 01:57:25 น.

รหัส : LA-KSN-56947

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 7462 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:45:17 น.

รหัส : LA-KSN-56902

ที่ดิน

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 7462 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 08:35:48 น.

รหัส : HO-KSN-48548

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 16:34:22 น.

รหัส : HO-KSN-41744

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์

ราคา 3,850,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 11:45:20 น.

รหัส : WH-KSN-53368

โรงงาน/โกดัง/คลังสินค้า

ยางตลาด , กาฬสินธุ์

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 3600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ต.ค. 2562 11:44:06 น.

1 2