ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PCK-5267

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 02:49:29 น.

รหัส : HO-PCK-42643

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 01:55:47 น.

รหัส : TC-PCK-39666

อาคารพาณิชย์/ตึกแถว

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 06:20:12 น.

รหัส : LA-PCK-13395

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 16:46:05 น.

รหัส : LA-PCK-13400

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 42,462,500 บาท

พื้นที่ 169725 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 16:44:35 น.

รหัส : LA-PCK-14527

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 56,000,000 บาท

พื้นที่ 44800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 16:42:32 น.

รหัส : LA-PCK-32633

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 37847 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 14:17:01 น.

รหัส : LA-PCK-39857

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 19,669,500 บาท

พื้นที่ 25913 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 14:03:05 น.

รหัส : HO-PCK-7248

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 700 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2562 16:25:30 น.

รหัส : LA-PCK-78239

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 4300 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 11:17:19 น.

รหัส : LA-PCK-78062

ที่ดิน

โพทะเล , พิจิตร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 4300 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2562 02:55:18 น.

รหัส : LA-PCK-76518

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 2126 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2562 10:47:17 น.

รหัส : LA-PCK-75482

ที่ดิน

ตะพานหิน , พิจิตร

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 2126 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 6 ธ.ค. 2562 09:15:00 น.

รหัส : HO-PCK-72077

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2562 08:13:39 น.

รหัส : HO-PCK-70737

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 1 บาท

พื้นที่ 1214 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 01:14:34 น.

รหัส : LA-PCK-24041

ที่ดิน

วังทรายพูน , พิจิตร

ราคา 11,804,400 บาท

พื้นที่ 13116 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:19:18 น.

รหัส : LA-PCK-13530

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 56,000,000 บาท

พื้นที่ 44800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 02:31:04 น.

รหัส : HO-PCK-29634

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 4 ส.ค. 2562 14:02:36 น.

รหัส : LA-PCK-3874

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 21,778,750 บาท

พื้นที่ 2489 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 11:32:24 น.

1