ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-78362

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 12860 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2563 05:50:14 น.

รหัส : LA-CNT-85687

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 41,795,000 บาท

พื้นที่ 12800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2563 03:45:32 น.

รหัส : HO-CNT-44022

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 05:38:49 น.

รหัส : LA-CNT-36990

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 12059 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 04:22:20 น.

รหัส : LA-CNT-62489

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 3158 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 03:11:45 น.

รหัส : LA-CNT-36374

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 4,950,000 บาท

พื้นที่ 13017 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2563 15:23:46 น.

รหัส : LA-CNT-87702

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 6111 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 11:19:26 น.

รหัส : LA-CNT-10416

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 9600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 2563 03:15:40 น.

รหัส : LA-CNT-18602

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 95,650,000 บาท

พื้นที่ 18765 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 16:02:08 น.

รหัส : LA-CNT-21144

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 32,790,000 บาท

พื้นที่ 8372 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 15:59:05 น.

รหัส : LA-CNT-21149

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 60,110,000 บาท

พื้นที่ 24022 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 15:57:00 น.

รหัส : LA-CNT-21153

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 22,841,875 บาท

พื้นที่ 52105 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 15:55:55 น.

รหัส : LA-CNT-23326

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 390 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 15:37:21 น.

รหัส : LA-CNT-23328

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 21,088,000 บาท

พื้นที่ 10472 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 3 ม.ค. 2563 15:36:47 น.

รหัส : LA-CNT-70841

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 2022 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 05:46:05 น.

รหัส : HO-CNT-67296

บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 2562 06:17:32 น.

รหัส : LA-CNT-62939

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 15437 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 30 ต.ค. 2562 10:22:30 น.

รหัส : LA-CNT-62057

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 3158 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 28 ต.ค. 2562 09:40:27 น.

รหัส : LA-CNT-36639

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 12059 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2562 05:22:10 น.

รหัส : LA-CNT-25106

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:27:47 น.

1 2